Over de foto’s

Ik ben een calvinist gevangen in het lichaam van een kunstenaar. Mijn behoudendheid geeft richting in mijn drang naar groei. De foto’s geven daarbij richting aan het gevoel in mijn hoofd. Daar hoort alles bij.
Mist, onscherpte, water, weids land en zicht. Het is alsof mijn linker en rechter hersenhelft elkaar nooit begrijpen. De beelden zijn voor mij een schrijven waarbij de analoge fotografie mij de ruimte geeft om te vluchten uit het vluchtige. Mijn digitale foto’s zijn misschien wel mooier maar nooit beter. Je vindt ze hier dan ook niet. Het kan soms jaren duren voor de foto’s die bij elkaar horen elkaar vinden.